Company Profile

Posted on Leave a commentPosted in Textile Printing

Company Profile ประวัติของบริษัทและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ซีซีพี เท็กไทล์ จำกัด ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจสิ่งทอมายาวนานถึง 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการดำเนินงานโรงงานพิมพ์ผ้าแบบพิมพ์มือ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติในปัจจุบัน โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คนที่ทำงานให้กับเรา มุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถขยายการผลิตการพิมพ์และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวสำหรับธุรกิจงานพิมพ์สิ่งทอ เราได้ตัดสินใจที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการวิจัยพัฒนาด้านการพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผ้า woven knit non-woven ฝ้าย cotton ไนล่อน nylon ทีซี t/c ทีอาร์ t/r โพลีเอสเตอร์ polyester ผ้าที่มีส่วนผสมของแสปนเด็กซ์ spandex หรือ ไลก้า lyca History and Growth Strategy The Textile […]

หลักการพิมพ์สิ่งทอ

Posted on Leave a commentPosted in Textile Printing

หลักการพิมพ์สิ่งทอ ความหมายของการพิมพ์สิ่งทอ การพิมพ์ คือ การทำให้เกิดเป็นลวดลายหรือสีสันบนวัสดุ โดยการใช้สีหรือสารอื่นๆ ซึ่งมักอยู่ในรูปคล้ายแป้งเปียก หรือหมึก ผ่านเครื่องมือที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หมายเหตุ ในปัจจุบันเทคนิคนี้มักจะเปลี่ยนจากแม่พิมพ์ที่เป็นไม้ที่ถูกแกะสลักแล้วนำมาพิมพ์กดเป็นลวดลายด้วยมือคน มาเป็นระบบลูกกลิ้งที่ถูกแกะสลัก แม่พิมพ์ที่เป็นซิลค์สกรีนและการพิมพ์ระบบพิมพ์ระบบดิจิตอล แทน หลักการพิมพ์สิ่งทอ หลักการพิมพ์สิ่งทอแบบง่ายๆสามารถจำแนกได้ 2 แบบ คือ การพิมพ์โดยตรง หมายถึง การพิมพ์ลวดลายบนวัสดุสิ่งทอ ทำให้เกิดสีในส่วนที่พิมพ์ การพิมพ์พื้น หมายถึง การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า โดยการพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็นพื้น เพื่อให้เกิดลวดลายในส่วนที่ไม่ได้พิมพ์ แบบที่ 1 การพิมพ์โดยตรง แบบที่ 2 การพิมพ์พื้น

Factorytour

Posted on Leave a commentPosted in ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติของบริษัทและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจสิ่งทอมายาวนานถึง 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการดำเนินงานโรงงานพิมพ์ผ้าแบบพิมพ์มือ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติในปัจจุบัน โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คนที่ทำงานให้กับเรา มุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถขยายการผลิตการพิมพ์และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวสำหรับธุรกิจงานพิมพ์สิ่งทอ เราได้ตัดสินใจที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการวิจัยพัฒนาด้านการพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท   HISTORY AND GROWTH STRATEGY The Textile group of CCP Textile Co., Ltd has been established for more than 25 years since 1980 in Thailand. Our business started from operating the […]

Company Profile

Posted on Leave a commentPosted in ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติของบริษัทและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัท ซีซีพี เท็กไทล์ จำกัด ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจสิ่งทอมายาวนานถึง 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการดำเนินงานโรงงานพิมพ์ผ้าแบบพิมพ์มือ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติในปัจจุบัน โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คนที่ทำงานให้กับเรา มุ่งเน้นทั้งเรื่องคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถขยายการผลิตการพิมพ์และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวสำหรับธุรกิจงานพิมพ์สิ่งทอ เราได้ตัดสินใจที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการวิจัยพัฒนาด้านการพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท History and Growth Strategy The Textile group of CCP Textile Co., Ltd has been established for more than 25 years since 1980 in Thailand. Our business started from operating the hand […]