Knowledge Articles

สำนักงาน office บริษัท ccp textile printing โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์
« 1 of 9 »

Knowledge Articles – โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี CCP Textile Printing

ทางบริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ ของเราได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าไว้ดังนี้

Textile Printing หลักการการพิมพ์ผ้า

Screen Printing การพิมพ์สกรีน และ Rotary Printing การพิมพ์โรตารี

Digital Printing การพิมพ์ดิจิตอล

สีที่ใช้ในการพิมพ์ผ้า

สี Pigment สามารถพิมพ์ได้ทุกผ้า

สี Reactive สามารถพิมพ์ได้บนเส้นใยธรรมชาติ

สี Disperse ใช้ในการพิมพ์เส้นใยสังเคราะห์ เช่น Polyester เป็นต้น

สี Acid ใช้ในการพิมพ์ Nylon และเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่น เช่น วูเทียม