สี Pigment

  1. สี pigment

สี pigment คือ สีที่สามารถพิมพ์ได้บนทุกเนื้อผ้า

สี pigment จะเกาะอยู่บนผิวของผ้า โดยที่ไม่ได้เข้าไปในเส้นใยของผ้า เปรียบเสมือนการเคลือบเท่านั้น สีชนิดนี้จึงมีความคงทนต่อการซัก ต่อการถู ต่อแสง ต่ำกว่าสีชนิดอื่น

กระบวนการหลังพิมพ์จะอบผ้าด้วยอุณหภูมิ 150 องศา จากความร้อน Hot oil เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้งานพิมพ์มีความคงทนมากขึ้น

จุดเด่นและข้อจำกัดของสี pigment พิมพ์ผ้า
สี pigment จุดเด่นและข้อจำกัดของสี pigment พิมพ์ผ้า โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ CCP Textile Printing

อย่างไรก็ตาม สี pigment ในปัจจุบัน มีการเติมสาร Additives ลงไปผสมในสี ซึ่งสามารถลดจุดด้อยเหล่านี้จนสำเร็จ