สี Acid

4. สี Acid

ใช้ในการพิมพ์ผ้า Nylon สภาพการพิมพ์จะมีค่าเป็นกรด (PH ต่ำ)การทำให้สี Acid เข้าไปในเส้นใยสามารถทำได้โดยการอบด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 102 องศา เป็นเวลา 20 นาที (คล้ายกับสี Reactiveแต่ใช้เวลายาวนานกว่า)และนำสีส่วนเกินออกโดยการซัก จากนั้นอบอีกครั้งเพื่อคุณภาพของงานพิมพ์

สี aicd พิมพ์ผ้า Nylon ไนล่อน โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ CCP Textile Printing
สี aicd พิมพ์ผ้า Nylon ไนล่อน โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ CCP Textile Printing