Screen Printing

การพิมพ์ผ้าแบบสกรีน (Screen Printing)

เป็นการพิมพ์ที่ใช้กรอบสกรีนที่ขึงด้วยผ้าเส้นใยสังเคราะห์หรือแผ่นโลหะตาข่าย โดยมีบางส่วนของแผ่นตาข่ายที่มีการปิดกั้นรูไว้เพื่อไม่ให้สีผ่านได้ สีหรือหมึกพิมพ์จะถูกกดด้วยแรงปาดลงไปติดบนสิ่งทอในบริเวณที่ต้องการ โดยเครื่องสกรีนแบบอัตโนมัติ เรียกว่า เครื่องพิมพ์แฟลท (flat-bed screen printing) และเครื่องพิมพ์โรตารี (rotary screen printing)

เครื่องพิมพ์แฟลท (Flat-bed screen printing)

Print-aผ้าจะถูกวางตามแนวยาวและเคลื่อนที่ไปอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน เซ็ทของกรอบสกรีนจะถูกวางบนสายพานและเคลื่อนที่อยู่บริเวณเหนือแนวผ้า เมื่อสายพานหยุดกรอบสกรีนจะเคลื่อนที่ลงมาติดเนื้อผ้าเริ่มปาดสีผ่านสกรีนลงบนผ้า ผ้าจะเคลื่อนที่ต่อไปพร้อมจังหวะของการยกกรอบสกรีน ทำให้การพิมพ์ลายบนผ้าสามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยในกรอบสกรีนแต่ละอันประกอบด้วยสีแต่ละสีที่ทำให้เกิดเป็นลายผ้าที่ต้องการ การปาดสีสามารถทำได้โดยมีดปาดสกรีนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังตลอดกรอบสกรีนด้วยระบบมอเตอร์

เครื่องพิมพ์โรตารี (Rotary screen printing)

Print-a2เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ให้ผลผลิตสูง กลายเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน ใช้หลักการสกรีนรูปทรงกลม โดยผ่านแผ่นเฟรมที่มีการเจาะลวดลายตามแบบที่ออกแบบไว้ โรตารีสกรีนแต่ละอันจะบรรจุหมึกพิมพ์แต่ละสี และติดอยู่เหนือแนวผ้าอย่างต่อเนื่องด้วยระบบสายพาน ซึ่งเมื่อสกรีนหมุน หมึกพิมพ์จะถูกกดทับด้วยที่ปาด (Squeegee) ที่ทำจากแท่งโลหะเคลื่อนที่ด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้สีเคลื่อนผ่านรูเปิดของแผ่นเฟรมที่มีการเจาะลวดลายเป็นลายพิมพ์บนผ้าจากนั้นเข้าสู่ระบบของการอบด้วยลมร้อน