สี Reactive

2. สี Reactive

สามารถพิมพ์บนเส้นใยธรรมชาติได้เท่านั้น เช่น ไหม cotton เป็นต้น ส่วนผสมที่ใช้ในการพิมพ์จะมีค่าเป็นด่าง (PH สูง) เมื่อพิมพ์เสร็จสีจะอยู่บนผิวของผ้า กระบวนการหลังการพิมพ์สำหรับสีชนิดนี้คือ การอบด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 102 องศา เป็นเวลา 8 นาที เพื่อให้สีเข้าไปในเส้นใย ต่อจากนั้นต้องนำผ้าไปซักเพื่อให้สีส่วนเกินออกมาจากผ้า และนำไปอบเพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์อีกหนึ่งรอบ

สี reactive รีแอคทีฟ เส้นใยธรรมชาติ พิมพ์ผ้า
สี reactive รีแอคทีฟ เส้นใยธรรมชาติ พิมพ์ผ้า