สี Disperse

3. สี Disperse

ใช้ในการพิมพ์ Polyester เมื่อพิมพ์เสร็จสีจะอยู่บนผิวของผ้า เช่นเดียวกับ สี Reactive และ สี Acid การทำให้สีเข้าไปในเส้นใยสามารถทำได้โดยการอบที่อุณหภูมิ 175 องศา เป็นเวลา 9 นาที จากนั้นนำสีส่วนเกินออกโดยการซัก และอบอีกครั้งเพื่อคุณภาพของงานพิมพ์

สี disperse พิมพ์ผ้า Polyester โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ CCP Textile Printing
สี disperse พิมพ์ผ้า Polyester โรงงานพิมพ์ผ้า ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ CCP Textile Printing