การพิมพ์ผ้าแบบพิเศษ (Special Textile Printing)

การพิมพ์ผ้าแบบพิเศษ (Special Textile Printing)

นอกเหนือจากการพิมพ์ผ้าโดยตรงแบบปกติแล้ว ทางโรงงาน ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ ยังมีการพิมพ์ผ้าแบบพิเศษอีกด้วย

1. การพิมพ์สีลอย ใช้ในการพิมพ์ผ้าสีเข้ม
โดยปกติแล้วในการพิมพ์ผ้าจะพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าสีอ่อน เช่น พิมพ์ลายลงบนผ้าขาว ผ้าเทา แต่ในกรณีที่ต้องการใช้ผ้าสีเข้ม การพิมพ์แบบวิธีปกติจะทำให้เกิดสีที่ผิดเพี้ยนไป เช่นผ้าดำพิมพ์สีขาว เมื่อสีขาวลงไปบนผ้า จะทำให้สีขาวกลายเป็นสีเทา คุณภาพการพิมพ์จึงไม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในกรณีนี้ ทางโรงงานพิมพ์ผ้า จะใช้สีขาวลอย สีลอยมีคุณสมบัติตามชื่อของมัน คือลอยอยู่บนผ้า เกาะอยู่ส่วนบนของผ้า ทำให้ได้สีตามที่ลูกค้าต้องการ